پتروکاسپین سابقه بیش از یک دهه در تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل

  • info@pcp.ir
  • ۰۲۱-۸۸۹۴۲۸۰۸ | ۰۲۱-۴۱۸۰۵۵۵۵

دسته بندی مقالات

باکس ترانکینگ

باکس ترانکینگ

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

باکس ترانکینگ box trunking باکس ترانکینگ از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ تولید می گردد. باکس ترانکینگ در واقع همان سینی کابل ولی در سایت های محدود جهت کابل کشی در دیوار استفاده ...

پریز کف خواب استیل

پریز کف خواب استیل

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پریز کف خواب استیل Floor box trunking steel پریز کف خواب برق از ورق گالوانیزه به همراه درب استیل تولید می گردد. جعبه پریز کف خواب برق بصورت چهار ماژول تولید می گردد. از کاربری پریز کف خواب برق استیل می توان به استفاده در ...

ترانکینگ گالوانیزه کف خواب

ترانکینگ گالوانیزه کف خواب

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ترانکینگ گالوانیزه کف خواب Hot dip Galvanized trunking ترانکینگ گالوانیزه کف خواب از ورق گالوانیزه گرم و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ تولید می گردد. ترانکینگ به دو صورت دیواری و کفی تولید می گردد. ترانکینگ در واقع همان ...

جعبه پریز گالوانیزه

جعبه پریز گالوانیزه

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

جعبه پریز گالوانیزه Floor box trunking جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم به همراه درب استیل تولید می گردد. جعبه پریز بصورت چهار ماژول تولید می گردد. از کاربری جعبه پریز گالوانیزه می توان به استفاده در پریز جهت کار گذاشتن پریز برق شبکه و ...

جعبه کف خواب گالوانیزه

جعبه کف خواب گالوانیزه

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

جعبه کف خواب گالوانیزه Floor box trunking جعبه کف خواب گالوانیزه از ورق گالوانیزه گرم به همراه درب استیل تولید می گردد. جعبه کف خواب بصورت چهار ماژول تولید می گردد. از کاربری جعبه کف خواب گالوانیزه می توان به استفاده در کف جهت کار ...

ترانکینگ کفی سه محفظه ای

ترانکینگ کفی سه محفظه ای

۲۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ترانکینگ کفی سه محفظه ای Floor cable trunking 3 partition ترانکینگ کفی سه محفظه ای از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ کفی سه محفظه ای  تولید می گردد. ترانکینگ در واقع همان سینی ...

ترانکینگ فلزی شبکه

ترانکینگ فلزی شبکه

۱۳ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ترانکینگ فلزی شبکه Network cable trunking ترانکینگ فلزی شبکه از ورق گالوانیزه شبکه گرم یا سرد و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ تولید می گردد. ترانکینگ به دو صورت دیواری و کفی تولید می گردد. ترانکینگ در واقع همان ...

ترانکینگ پارتیشن دار

ترانکینگ پارتیشن دار

۱۳ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ترانکینگ پارتیشن دار Cable trunking partition ترانکینگ پارتیشن دار از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ پارتیشن دار تولید می گردد. ترانکینگ در واقع همان سینی کابل ولی در سایت های محدود جهت کابل ...

ترانکینگ گالوانیزه گرم

ترانکینگ گالوانیزه گرم

۱۲ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

ترانکینگ گالوانیزه گرم Hot dip Galvanized trunking ترانکینگ گالوانیزه گرم از ورق گالوانیزه گرم گرم و با توجه نوع جنس ورق مورد نیاز جهت کانال کشی ترانکینگ تولید می گردد. ترانکینگ به دو صورت دیواری و کفی تولید می گردد. ترانکینگ در واقع همان سینی ...

مقالات


اطلاعات تماس