پتروکاسپین سابقه بیش از یک دهه در تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل

  • info@pcp.ir
  • ۰۲۱-۸۸۳۲۸۸۶۲ | ۰۲۱-۴۱۸۰۵۵۵۵

پتروکاسپین سابقه بیش از یک دهه در تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل

  • ۰۲۱-۸۸۳۲۸۸۶۲ | ۰۲۱-۴۱۸۰۵۵۵۵

دسته بندی مقالات

زانو سینی کابل 45 درجه؛ فروش در سایزبندی‌های مختلف

زانو سینی کابل 45 درجه؛ فروش در سایزبندی‌های مختلف

۲۶ اسفند ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

زانو سینی کابل 45 درجه Cable tray bend 45 degree زانو سینی کابل 45 درجه از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو سینی کابل 45 درجه جهت اتصال دو سینی کابل در زاویه 45 درجه ...

سه راهی سینی کابل؛ بهترین اتصالات برای افزایش کارایی شبکه

سه راهی سینی کابل؛ بهترین اتصالات برای افزایش کارایی شبکه

۱ اسفند ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

سه راهی سینی کابل Cable tray horizontal tee سه راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. سه راهی سینی کابل جهت اتصال سه سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می ...

سه راه سینی کابل

سه راه سینی کابل

۱۸ آبان ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

سه راه سینی کابل Cable tray horizontal tee سه راه سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. سه راه سینی کابل جهت اتصال سه سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می ...

زانو سینی کابل 90 درجه

زانو سینی کابل 90 درجه

۷ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

زانو سینی کابل 90 درجه Cable tray bend 90 degree زانو سینی کابل 90 درجه  از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو سینی کابل 90 درجه جهت اتصال دو سینی کابل در زاویه 90 درجه ...

چهار راهی سینی کابل

چهار راهی سینی کابل

۶ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

چهار راهی سینی کابل Cable tray horizontal cross چهار راهی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. چهار راهی سینی کابل جهت اتصال چهار سینی کابل در زوایای 90 درجه  به هم استفاده می ...

زانو خارجی سینی کابل

زانو خارجی سینی کابل

۶ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

زانو خارجی سینی کابل Cable tray external bend زانو خارجی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو خارجی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم ...

زانو داخلی سینی کابل

زانو داخلی سینی کابل

۶ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

زانو داخلی سینی کابل Cable tray internal bend زانو داخلی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو داخلی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم ...

زانو عمودی سینی کابل

زانو عمودی سینی کابل

۶ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

زانو عمودی سینی کابل Cable tray vertical bend زانو عمودی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو عمودی جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم استفاده می ...

زانو افقی سینی کابل

زانو افقی سینی کابل

۶ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

زانو افقی سینی کابل Cable tray horizontal bend زانو افقی سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. زانو افقی سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل در زوایای 45 و 90 درجه  به هم ...

بغل بند سینی کابل

بغل بند سینی کابل

۲ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بغل بند سینی کابل Electric joint tray بغل بند سینی کابل از ورق گالوانیزه گرم یا سرد و با توجه نوع ورق سینی کابل تولید می گردد. بغل بند سینی کابل جهت اتصال دو سینی کابل به هم استفاده می شود. که به دو صورت ...

مقالات


اطلاعات تماس