پیچ و مهره ساپورت

پیچ و مهره ساپورت

Support bolt & nut

پیچ و مهره ساپورت از تجهیزات مورد نیاز در نصب تجهیزات سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد. براساس قطر پیچ و طول پیچ دسته بندی می شوند.

از انواع پیچ و مهره ساپورت میتوان به ، پیچ و مهره شش گوش ، پیچ و مهره استاد بولت ، پیچ و مهره آلن، پیچ و مهره کله قارچی و …. اشاره نمود.

از سایز ½ اینچ الی 24 اینچ در دسترس می باشد. در انواع گرم و سرد تولید میگردد.

بسته بندی پیچ و مهره ساپورت بر اساس تعداد و بصورت کیسه ای فروخته می شود.

پیچ و مهره ساپورت

انواع پیچ و مهره ساپورت:

  • پیچ و مهره ساپورت فلنج
  • پیچ و مهره ساپورت کشاورزی
  • پیچ و مهره ساپورت ساختمانی
  • پیچ و مهره ساپورت برق

به منظور جلوگیرى از زنگ زدگی بیرون و داخل پیچ و مهره ساپورت ، از پوشش گالوانیزه گرم استفاده می شود . پیچ و مهره ساپورت به روش متداول استفاده از گالوانیزه گرم به روش غوطه وری و طبق استاندارد انجام می گردد.

مشخصات محصول تولیدى پیچ و مهره ساپورت ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى پیچ و مهره ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند.

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان این شرکت در زمینه ی فروش پیچ و مهره ساپورت ،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

کاسپین سینی
در تاریخ 29 دی 1398