راد گالوانیزه 10

راد گالوانیزه 10

Galvanized 10 threaded rod

راد گالوانیزه 10 جهت نگهداری و آویزان کردن سینی های کابل برق در سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه 10 گرم تولید می گردد.  بصورت راد یک متری تولید میگردد.

از مهم ترین موارد استفاده از راد گالوانیزه 10 در زمانی است که از بخواهیم تجهیزاتی مانند سینی کابل و نردبان و یا سی چنل را از سقف آویزان گردد استفاده می شود.

از مفتول گالوانیزه گرم تولید میگردد. در اندازه های 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 و 18 تولید می گردد.

راد گالوانیزه 10

انواع راد گالوانیزه 10:

  • راد گالوانیزه 10 دنده درشت
  • راد گالوانیزه 10 دنده ریز
  • راد گالوانیزه 10 دو متری
  • راد گالوانیزه 10 یک متری

به منظور جلوگیرى از زنگ زدگی بیرون و داخل راد گالوانیزه 10 ، از مفتول گالوانیزه گرم استفاده می شود.

مشخصات محصول تولیدى  راد گالوانیزه 10 ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى لوله ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند.

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان این شرکت در زمینه ی فروش راد گالوانیزه 10 ،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

کاسپین سینی
در تاریخ 29 دی 1398