راد ساپورت سقفی

راد ساپورت سقفی

roof support rod

راد ساپورت سقفی جهت نگهداری و آویزان کردن سینی های کابل برق در سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد.

بصورت راد ساپورت سقفی یک متری تولید میگردد.

از مهم ترین موارد استفاده از راد ساپورت سقفی گالوانیزه در زمانی است که از بخواهیم تجهیزاتی مانند سینی کابل و نردبان و یا سی چنل را از سقف آویزان گردد استفاده می شود.  و از مفتول گالوانیزه گرم تولید میگردد. در اندازه های 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 و 18 تولید می گردد.

راد ساپورت سقفی

انواع راد ساپورت سقفی:

  • راد ساپورت گالوانیزه دنده درشت
  • راد ساپورت گالوانیزه دنده ریز
  • راد ساپورت گالوانیزه دو متری
  • راد ساپورت گالوانیزه یک متری

به منظور جلوگیرى از زنگ زدگی بیرون و داخل راد ساپورت سقفی گالوانیزه ، از مفتول گالوانیزه گرم استفاده می شود.

مشخصات محصول تولیدى راد ساپورت سقفی گالوانیزه ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى لوله ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند.

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان این شرکت در زمینه ی فروش راد ساپورت سقفی گالوانیزه ،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

021-41805555

کاسپین سینی
در تاریخ 29 دی 1398