بست چنگالی گالوانیزه

بست چنگالی گالوانیزه

 • بست چنگالی گالوانیزه یکی از متعلقات پر مصرف در سیستم گالوانیزه کشی در پروژه های عمرانی و ساختمانی می باشد.
 • بصورت گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تولید می گردد.
 • با زبانه قابل تنظیم بصورت مولتی سایز بوده و چند سایز لوله برق را تحت پوشش قرار می دهد.
 • بست چنگالی گالوانیزه گالوانیزه گرم مناسب جهت نگه داشتن لوله می باشد.

مشخصات محصول تولیدى کاسپین پایپ  ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى بسته بندی بست چنگالی گالوانیزه ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند.

بست چنگالی گالوانیزه‎

سایز بست چنگالی گالوانیزه برق:

 • بست چنگالی 12-16
 • بست چنگالی 16-22
 • بست چنگالی 22-28
 • بست چنگالی 28-34
 • بست چنگالی 34-40
 • بست چنگالی 40-46
 • بست چنگالی 46-52

فروش بست چنگالی برق کاسپین پایپ

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان کاسپین پایپ در زمینه ی فروش بست چنگالی گالوانیزه،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

کاسپین سینی
در تاریخ 29 دی 1398