انکربولت سینی کابل

انکربولت سینی کابل

Cable tray anchor bolt

انکربولت سینی کابل از تجهیزات مورد نیاز در نصب تجهیزات سیستم های آبرسانی ، برق رسانی و همچنین سازه های فلزی و سیستم آتش نشانی می باشد.

انکربولت سینی کابل براساس قطر انکربولت و طول انکربولت دسته بندی می شوند.

از انواع انکربولت سینی کابل میتوان به ، انکربولت و سینی کابل شش گوش ، انکربولت سینی استاد بولت ، انکربولت و سینی کابل آلن، انکربولت سینی کابل کله قارچی و …. اشاره نمود.

انکربولت سینی کابل از سایز ½ اینچ الی 24 اینچ در دسترس می باشد. در انواع گرم و سرد تولید میگردد. 

انکربولت سینی کابل‎

بسته بندی انکربولت سینی کابل بر اساس تعداد و بصورت کیسه ای فروخته می شود.

انواع انکربولت سینی کابل:

  • انکربولت سینی کابل فلنج  
  • انکربولت سینی کابل کشاورزی
  • انکربولت سینی کابل ساختمانی
  • انکربولت سینی کابل برق

به منظور جلوگیرى از زنگ زدگی بیرون و داخل انکربولت سینی کابل ، از پوشش گالوانیزه گرم استفاده می شود . انکربولت سینی کابل به روش متداول استفاده از گالوانیزه گرم به روش غوطه وری و طبق استاندارد انجام می گردد . 

مشخصات محصول تولیدى  انکربولت سینی کابل ، استاندارد تولید سایز و نام کارخانه روى انکربولت سینی ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگیرى و حمل شوند. 

 به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان این شرکت در زمینه ی فروش انکربولت سینی کابل ،پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.

کاسپین سینی
در تاریخ 19 ژانویه 2020