پتروکاسپین سابقه بیش از یک دهه در تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل

  • info@pcp.ir
  • ۰۲۱-۸۸۳۲۸۸۶۲ | ۰۲۱-۴۱۸۰۵۵۵۵

پتروکاسپین سابقه بیش از یک دهه در تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل

  • ۰۲۱-۸۸۳۲۸۸۶۲ | ۰۲۱-۴۱۸۰۵۵۵۵

دسته بندی مقالات

سینی کابل درب دار

سینی کابل درب دار

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل درب دار Cable tray with cover سینی کابل درب دار از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده ...

سینی کابل ورق فابریک

سینی کابل ورق فابریک

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل ورق فابریک  Fabric sheet cable tray سینی کابل ورق فابریک از ورق گالوانیزه فابریک تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و گزینه بسیار مناسبی برای کابل کشی در محیط های بسته و زیر سقف می ...

سینی برق فلزی

سینی برق فلزی

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی برق فلزی Steel electrical tray سینی برق فلزی از ورق فلزی سرد یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده در سیستم های برق ...

سینی کابل گالوانیزه گرم

سینی کابل گالوانیزه گرم

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل گالوانیزه گرم Hot Dip Galvanized cable tray سینی کابل گالوانیزه گرم از ورق فولادی گالوانیزه گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده در ...

سینی کابل گالوانیزه سرد

سینی کابل گالوانیزه سرد

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل گالوانیزه سرد  Cold Galvanized cable tray سینی کابل گالوانیزه سرد از ورق فولادی گالوانیزه سرد  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده در سیستم ...

سینی کابل عرض 10 سانت

سینی کابل عرض 10 سانت

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل عرض 10 سانت 10cm wide cable tray سینی کابل عرض 10 سانت  از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی ...

سینی کابل عرض 15 سانت

سینی کابل عرض 15 سانت

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل عرض 15 سانت 15cm wide cable tray سینی کابل عرض 15 سانت از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی ...

سینی کابل عرض 20 سانت

سینی کابل عرض 20 سانت

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل عرض 20 سانت 20cm wide cable tray سینی کابل عرض 20 سانت  از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی ...

سینی کابل عرض 30 سانت

سینی کابل عرض 30 سانت

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل عرض 30 سانت 30cm wide cable tray سینی کابل عرض 30 سانت  از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی ...

سینی کابل عرض 40 سانت

سینی کابل عرض 40 سانت

۱۹ تیر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سینی کابل عرض 40 سانت 40cm wide cable tray سینی کابل عرض 40 سانت از ورق فولادی گالوانیزه فابریک یا گرم  تولید می شود ، که با توجه به مقاوم بودن در مقابل زنگ زدگی و رطوبت و همچنین محیط های شرجی گزینه بسیار مناسبی ...

مقالات


اطلاعات تماس